امتیازها

کارجوها

به نام خداوند بخشنده مهربان و ثروتمند

(سلام و عرض ادب خدمت همه کارجوها و کارفرماهای محترم ممنون از همراهی شما لطفا بخاطره خود این مقاله کوتاه خیلی مهم را مطالعه بفرمایید )

کارجوی عزیز

عزیزان کارجو احتمالا میدانید که سرمایه گذاری بلندمدت برروی خدمات خود سود بیشتری برای شما خواهدداشت و برای همین ازشما درخواست میشود که بیشتر ازاینکه برروی اینکه فقط بتوانید یک خدمات را به پایان برسانید و مبلغی را دریافت کنید برروی اینکه بتوانید بهتر یک خدمات را به پایان برسانید تمرکز داشته باشید اگر فقط برروی به پایان رساندن یک خدمات و دریافت مبلغی تمرکز خودرابگذارید احتمالا سطح درآمد و سفارشات پایین تری خواهید داشت چون دراینجا اصلا درخواست ما این نیست که فقط خدماتی رابه سرعت انجام دهید که فقط خدمات انجام شود و کمیسیونی از خدمات به مابرسد نه اصلا دلیل اصلی ما از اول هم این نبوده است ما ازشما درخواست میکنیم برای پیشرفت خود برروی بهتر انجام دادن خدمات خود باکیفیت بالای کاری و اخلاقی و کمی در نظرگرفتن زمان مناسب انجام خدمات خدماتی باکیفیت به کارفرما ارائه دهید ملاک ما برای اینکه شما گزینه های اول در جستجوی مهارت شغلی و کاری خود قرار بگیرید فقط امتیاز و مهارت کاری شماست که از کارفرما دریافت میکنید و هیچ ربطی به درآمدهای شما نخواهدداشت  و هیچ برنامه ای برای دریافت هزینه از فردی برای قرار دادن افراد در گزینه های اولیه جستجو نداریم و نخواهیم داشت و تمرکز ما برروی کیفیت خدمات و لیاقت کاری کارجو ها و رضایت مشتری و کارفرمای شماخواهدبود و این موارد هم کاملا به صورت دقیق بررسی میشود امتیاز شماهم پس از تکمیل خدماتتان توسط کارفرما به شماداده خواهد شد و المان های قابل بررسی توسط کارفرما موارد(رفتار و اخلاق کاری مناسب ،کیفیت و مهارت کاری ،زمانبندی انجام خدمات مناسب،قیمت مناسب خدمات و آیا خدمات من ارزش آن را داشت)خواهدبود و ذکر میکنم که حتما پس از تکمیل خدمات از کارفرما درخواست کنید که حتما به ارائه خدمات شما امتیاز دهد) با درنظر گرفتن همین مورد کوتاه مطمعنن شما درآمدفوق العاده بیشتری نسبت به همکاران خود خواهید داشت و از همه مهمتر خیلی سریع در حوضه کاری خود در شهر ،کشور و حتی وسیعتر شناخته خواهیدشد.

کارفرمای عزیز

کارفرماهای عزیز هم از شما درخواست میشود متن بالا را حتما مطالعه بفرمایید پس از مطالعه متن بالا ازشما درخواست میشود برای حفظ حقوق تمامی کارجوهای همکار کارجویی که خدمات شمارا انجام داده است و آینده بهتر و باکیفیت تر صادقانه و کاملا حرفه ای موارد ذکر شده در امتیازات خدمات کارجو را بررسی و پس از آن به انجام امتیاز دهی به خدمات کارجو بپردازید اگر بتوانید ارزش این امتیازات را درک کنید هیچوقت بدون درنظر گرفتن هیچ چیز هیچ امتیازی را بدون بررسی کلی به هیچ خدمات و کارجویی نمیدهید و این مورد هم ذکر شود که اگر خدمات کارجویی واقعا ارزش هر امتیازی را داشت امتیاز را با عشق به کارجو بدهید.باتشکرازشما

نحوه امتیاز دهی به کارجو و تکمیل خدمات کارجو

کارفرمای عزیز وقتی کارجو خدمات شمارا انجام میدهد برای آزاد کردن هزینه خدمات برای کارجو و امتیاز دهی به کارجو از آموزش زیر پیروی بفرمایید.
اول به قسمت داشبرد خود رفته و مانند تصویر زیر برروی خدمات در حال انجام کلیک بفرمایید
پس از کلیک برروی گزینه بالا به صفحه زیر هدایت میشوید که برروی مشاهده تاریخچه یا خدمات مانند تصویر زیر کلیک بفرمایید.
پس از آن به صفحه زیر هدایت میشوید و مانند تصویر زیر برای گزارش تکمیل خدمات برروی گزینه مشخص شده کلیک بفرمایید و برروی تکمیل شده قراردهید و برروی دکمه بروزرسانی بزنید.
پس از انجام این موارد هزینه خدمات برای کارجو آزاد خواهدشد و شما میتوانید به کارجو امتیاز دهید و امتیازات را همانند تصویر زیر مشاهده خواهید کرد و این نکته را توجه بفرمایید که هر ستاره در هر مورد به معنای یک امتیاز محسوب خواهدشد و اگربرروی پنج ستاره ضربه بزنید یعنی در هرمورد کارجو پنج امتیاز از پنج امتیاز برای هرمورد دریافت خواهد کرد و بازهم ذکر میشود که امتیاز دهی کاملا حرفه ای توسط شما انجام شود چون هرچه دقیقتر باشد افراد بالیاقت دربالای فهرست بهترین ها قرارخواهندگرفت و درپایان هم میتوانید توضیحاتی در مورد کارجو بدهید.

(باتشکرازهمراهی شما دوستان عزیزم موفقتر ازهمیشه و شادباشید)
مدیریت:m.hoseini