تست شخصیت‌ و خود شناسی MBTI: راهی جدید برای شناخت خود و بهبود زندگی

یک تست بی نظیر برای خودشناسی و موشکافی درونی شخصیت و عادت های شما ،تست شخصیت‌شناسی MBTI یک ابزار معتبر و مورد اعتماد برای شناخت افراد است که بر اساس چهار بعد اصلی شخصیتی تقسیم‌بندی می‌شود. این تست در مطالعات بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است و می‌تواند در مواردی مانند مشاوره عشق و ازدواج، مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته، خودشناسی و ارتقای توانمندی روانی، مشاوره شغلی و انتخاب شغل مناسب، و مشاوره خانواده و مشکلات بین فردی مفید باشد. استفاده از تست شخصیت‌شناسی MBTI می‌تواند به شناخت خود و دیگران، رهبری و مدیریت، تیم‌سازی، توسعه شغلی، ارتباطات موثر، و مشاوره و روانشناسی کمک کند. این تست شخصیت‌شناسی نمی‌تواند به‌طور کامل شخصیت انسان را شامل شود، اما می‌تواند به شما کمک کند تا خودتان را بهتر بشناسید، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید، و بر این اساس بهبودهای لازم را در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود ایجاد کنید. تست شخصیت‌شناسی MBTI توسط متخصصان معتبر و با استفاده از فرایند تفسیر تعاملی تایید‌شده‌است و به شما کمک می‌کند تا به نتایج درست برسید و در حوزه‌های کلیدی زندگی خود رشد کنید.

پیداکردن راز های نهفته درون با تست خودشناسی آیزنک (EPI)(برون گرایی /درون گرایی)

تست خودشناسی آیزنک (EPI) دو بعد فراگیر و مستقل شخصیت، برونگرایی-درونگرایی و روان رنجورخویی-ثبات را اندازه گیری می کند که بیشترین واریانس در حوزه شخصیت را به خود اختصاص می دهند. هر فرم حاوی 57 مورد "بله-خیر" بدون تکرار موارد است. گنجاندن یک مقیاس ابطال برای تشخیص اعوجاج پاسخ فراهم می کند. صفات اندازه گیری شده عبارتند از برونگرایی- درونگرایی و روان رنجوری.